ರೂಮಿ ಕವಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟ ಕವಿತೆಗಳು

  -೧-ನೀರೊಳಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ನೀರ ಗಾಲಿ,ತಾರೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಚಂದ್ರನೊಡನೆ.ಚಕಿತ ನಾವು ಈ ಇರುಳಲ್ಲಿ,ಅದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲಿ !-೨-ನೀನೇನೆಂದು ನೀನು ನುಡಿದೆ,ನಾನೇನೆಂದು ನಾನೂ.ನಿನ್ನ ಚಲನೆ ನನ್ನ ಮಿದುಳೊಳಗೆ,ಏನೋ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಒಳಗೆ.ಇಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಸರ,ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಅದು ಅಷ್ಟುಚಂದದಲ್ಲಿ.-೩-ಚಲಿಸು ನಡುವಿನೊಳಕ್ಕೆ,ಸುತ್ತು ಭುವಿಯಂತೆ,ಚಂದ್ರನೂ ಸುತ್ತು.ಸುತ್ತುವವು ಅವು ಅವುಗಳ ಒಲವಿನಂತೆ.ಸುತ್ತು ತೊಡಗುವುದು ನಡುವಿನಿಂದಲೇ.-೪-ಈ ಇರುಳು ನಿನ್ನ ಗೂಡ ಸುತ್ತ  ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವೆ,ತಿರುತಿರುಗಿ ಬೆಳಕು ಹರಿವವರೆಗೆ.ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗ ಅರಹುತ್ತದೆ,ಅವನು ಮಧುಬಟ್ಟಲ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ,ಅದು ಯಾರದೋ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ.-೫-ನಡೆ ನಿಲ್ಲದೆ, ಇರದಿದ್ದರೂ ತಲುಪಲು ಎಡೆ.ಕಲಿ ಗಮನಿಸದಿರಲು ದೂರವನ್ನು..ಅದು ನಮಗಿರುವುದಲ್ಲ, ಚಲಿಸು … Continue reading ರೂಮಿ ಕವಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟ ಕವಿತೆಗಳು

ಮೌಲಾನಾ ರೂಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ

ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ   ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನೆ ಆಡುವ ಉರಿ ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗೂ ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿ ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ ಉರಿದು ತೀರುವ ಬಯಕೆಯ ಬತ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮೇಣದ ಹನಿಯ ಅಳು ಕರಗಿ ಹರಿವ ಕುಡಿ ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾದಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲು ಬರದು ನಿದ್ದೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಂಡ ಪಡ ಶಾಲೆ ದುಡಿಯ ದೋಲು ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ ಇರುಳು ಕತ್ತಲು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಣ್ಣು … Continue reading ಮೌಲಾನಾ ರೂಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ

ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು…

ಮೌಲಾನಾ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ ನಿನ್ನ ಮೃದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನ ಒಂದರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕುಡುಕನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒತ್ತು ನನ್ನೊಳಗಿನದೇ ನನ್ನ ಕಾದಾಟ ಕಾಠಿಣ್ಯ ಮರೆತು ಬಿಡಲು. ಈ ಬೆಳ್ಳಿನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಚಾಚಿ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಹೊನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಮಧುವ ಸುರಿದು ಬಿಡು ಅದಕೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಏಳೂ ಬಾಗಿಲುಗಳ ತೆರೆದಿರುವೆ ನೀನು. ಕೈಯನ್ನ ನನ್ನ ಬಿಗಿದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ತಾ. ಕೊಡುವುದೇನಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ ನಾನು ಈ ಭ್ರಮೆ.ಅದೇ ನಾನು! ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಇಡು, ಅದಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಿಜ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಸರಿ … Continue reading ನಿನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು…

ಹೆಂಡದಂಗಡಿಯಿಂದ

ಹಗಲೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸುವೆ.ಇರುಳು ಅದನೇ ಹೇಳುವೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನೇನು ಮಾಡುತಿರುವೆ ಒಂದೂ ಅರಿಯೆ. ನನ್ನ ರೂಹು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿನದೋ, ಅದು ಗೊತ್ತು ನಿಜ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಿ ಸೇರುವೆನು. ಈ ಕುಡುಕುತನ ಬೇರೊಂದು ಹೆಂಡದಂಗಡಿಯಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮಗಾಗುವೆನು ಪೂರಾ.. ಅದುವರೆಗೆ ಈ ಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿ ನಾನು ಬೇರೊಂದು ಭೂಖಂಡದಿಂದ. ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಲು ಆದರೆ ಯಾರಿದು ಈಗ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸದ್ದು ಕೇಳುವುದು ಯಾರಿದು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ನನ್ನ … Continue reading ಹೆಂಡದಂಗಡಿಯಿಂದ