ನನ್ನ ಕುರಿತು..ಇತ್ಯಾದಿ

ನಮಸ್ಕಾರ!

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್.

Abdul-Rasheed