ಎಚ್.ಗೋವಿಂದಯ್ಯನವರ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು ಅವರಿಂದಲೇ

dsc00054.jpg 

ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಕೋಚದ ಕವಿ ಎಚ್. ಗೋವಿಂದಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪೂಸಿ ಹೊಡೆದು ಎರಡು  ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ‘ಅ, ಆ.. ಮತ್ತು….’

——————————————————————————————

ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ `ಮಾರ ‘

———————————————————–

 

 

Advertisements