ಮೌಲಾನಾ ರೂಮಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕವಿತೆ

ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ

 

rumiart2.jpg

ಪ್ರೀತಿಯ ಒಡನೆ ಆಡುವ ಉರಿ250px-shams_ud-din_tabriz_1502-1504_bnf_paris.jpg
ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಬೆಂಕಿಯ ಒಳಗೂ ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿ
ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಉರಿದು ತೀರುವ ಬಯಕೆಯ ಬತ್ತಿ
ಕಣ್ಣ ಮೇಣದ ಹನಿಯ ಅಳು
ಕರಗಿ ಹರಿವ ಕುಡಿ
ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಈಗ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾದಿ ನಾವು ಸೇರಿ
ಇನ್ನು ಕತ್ತಲು ಬರದು ನಿದ್ದೆ ನಮಗೆ
ಈ ಹೆಂಡ ಪಡ ಶಾಲೆ ದುಡಿಯ ದೋಲು
ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಇರುಳು ಕತ್ತಲು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚರು
ಈ ನಿದ್ದೆ ಯೋಚನೆ ಕಂಗೆಡಿಸದಿರಲಿ ಅವರನ್ನು
ಅವರು ಬಯಸುವುದು ಬರೆಯ ನಮ್ಮಜೊತೆ
ಪ್ರಿಯೆ ನೀನೂ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಕೂಡುವುದು ಕುದಿವ ನದಿ ಕಡಲತ್ತ ಹರಿಯುವುದು
ಈ ಇರುಳು ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮುತ್ತಿಡುವನು
ಅವನು ಅವಳೇ ಆಗಿಹೋಗುವನು
ಪ್ರಿಯೆ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಪಡೆದವನು
ಈ ಕವಿಗೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿದವನು
ಮುಟ್ಟುವ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಒಲವ ಬೆಂಕಿಯಾಗುವುದು
ಪ್ರಿಯೆ ನೀನೂ ಹಾಗಿರು ನನಗೆ

_______________________________________ 

ಸೂಫಿ ಸಂಗೀತ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಮಿ ಸಾಹೇಬರು:[see you tube video]

 

Advertisements