ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್ಟನ ಪ್ರೂಫ್ರಾಕ್ ಕವಿತೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು

prufrok.jpg 

ಬಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣು ,ನಾ ಮತ್ತೆ ನೀನು,
ಸಂಜೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆದುರು ರಾಚಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಜಿಗಾನಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ ರೋಗಿ;
ಬಾ ಹೋಗೋಣು, ಅರೆಬರೆಖಾಲಿ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ,
ಗೊಣಗುವ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ,
ನೆಮ್ಮದಿಗೆಟ್ಟ ಒಂದುರಾತ್ರಿಯ ಅಗ್ಗ ಹೋಟೆಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ
ಮೀನಬಡಿಸುವ ದೂಳು ತುಂಬಿದ  ರೆಸ್ಟಾರೆಂಟುಗಳಲ್ಲಿ:
ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ,ನೆಮ್ಮದಿಗೊಡದ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ,ಹಿಂದೇ ಬರುವ
ಕುಹಕ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ.
ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿನ್ನನ್ನೊಂದು ಗಹನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಎದುರು..
ಓ,ಕೇಳದಿರು`ಅದೇನು?ಎಂದು.
ಹೋಗೋಣ, ಹೋಗುವುದ ಮಾಡೋಣ.

ರೂಮಿನಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಹೋಗುವರು
ಉಲಿಯುತ್ತ ಮೈಕೆಲೇಂಜೆಲೋ ಎಂದು

ಹಳದಿ ಕಾವಳ ಕಿಟಕಿಗಾಜಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಉಜ್ಜಿ
ಹಳದಿ ಹೊಗೆ ಕಿಟಕಿಗಾಜಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂತಿಯ ಒರಸಿ
ಸಂಜೆಗಾಲದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೆ ನಾಲಗೆ ನಕ್ಕಿ,
ನಿಂತರಾಡಿಯನೀರಿಗೆತಾನೂ ತುಸು ತಡೆದು ನಿಂತು
ಚಿಮಣಿಮಸಿಇಜ್ಜಲು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆಬೀಳಲು ಬಿಟ್ಟು
ಓಡಿಂದಜಾರಿ,ತಟ್ಟನೇಜಿಗಿದು,
 ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರಾವಣದ ಸಂಜೆ ಎಂದು ಅರಿತು
ಬಂತು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಯಿತು.

ನಿಜ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸಮಯ
ಬೀದಿ ಸುತ್ತುವ ಹಳದಿ ಹೊಗೆಗೆ
ಬೆನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜಿಗೆ;
ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ
ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿರುವ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮುಖವ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ;
ಇದೆ ಸಮಯ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ,
   ಸಮಯವಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಕೈಗಳಿಗೆ ದುತ್ತೆಂದು
ನಿನ್ನ ತಟ್ಟೆಯೊಳಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ
ಸಮಯವಿದೆ ನಿನಗೆ ಸಮಯವಿದೆ ನನಗೆ
ಸಮಯವಿದೆ ನೂರೊಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ
ನೂರೊಂದು ನೋಟಗಳಿಗೆ ಮರುನೋಟಗಳಿಗೆ,
ಚಾ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಸೇವನೆಗೆ ಮೊದಲು

 ರೂಮಿನಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಹೋಗುವರು
ಉಲಿಯುತ್ತ ಮೈಕೆಲೇಂಜೆಲೋ ಎಂದು

………

t_s_eliot_135.jpg

ಮೂಲ  ಪೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ: http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/eliot.html

ಎಲಿಯಟ್ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

http://www.salon.com/audio/2000/10/05/eliot/

Advertisements